Membraanbedekte chloordioxide-sensoren

Amperometrische, membraan-bedekte sensoren voor inbouw in doorstroomarmatuur type OCA250.

  • Minimale doorstroomsnelheid bij inbouw in OCA250: 30 l/h
  • Meting nagenoeg onafhankelijk van doorstroomsnelheid
  • Geen nulpunts-kalibratie nodig; dit betekent geen actief koolfilter zoals bij open chloormeetcellen
  • Meting wordt niet beïnvloed door wisselende geleidbaarheid van het medium
  • De OCS240 sensor is gebruiksklaar na een polarisatietijd van 10 tot 30 minuten; voor de OCS241 is dit 45 tot 90 minuten
  • Membraan is eenvoudig te vervangen
  • Kalibratiecyclus is ongeveer eens in de 1 tot 4 maanden, onder stabiele meetcondities
  • Maximale druk 1 bar
Titel
(DE) Anleitung
 1 file(s)  5 downloads
OCS24x 16 augustus 2016 Downloaden
(DE) Technische Information
 1 file(s)  7 downloads
OCS24x 16 augustus 2016 Downloaden
(EN) Manual
 1 file(s)  10 downloads
OCS24x 16 augustus 2016 Downloaden
(EN) Technical information
 1 file(s)  7 downloads
OCS24x 16 augustus 2016 Downloaden
<< terug naar producten