Cuvettests

Met de Palintest cuvettests kunnen alle benodigde tests uitgevoerd worden voor de controle van water en effluent. De range omvat onder andere COD, ammoniak, stikstof, fosfaat, fosfor en verschillende metalen.

Ammoniak

Ammoniak (NH3) onstaat als stikstofhoudend materiaal in water wordt afgebroken. Het komt ook voor in huishoudelijk en industrieel afvalwater. Ammoniak is schadelijk voor vissen en ander waterleven. Het ammoniak-niveau in water dat wordt gebruikt in viskwekerijen en aquaria dient goed geregeld te worden. Ammoniaktests worden routinematig toegepast bij de controle van natuurlijke wateren, zeewater en bij bestrijding van waterverontreiniging van effluent en afvalwater.

Nessler methode
De Cuvettests Ammoniak (Nessler) maken gebruik van Nessler’s reagens (kaliumtetrajodomercuraat(II) ). De tests zijn verkrijgbaar in drie bereiken: 0 – 15 mg/l N, 0 – 50 mg/l N en 0 – 100 mg/l N.

Indophenol
De Cuvettests Ammoniak (Indophenol) zijn gebaseerd op de Indophenol-blauw methode. De tests zijn verkrijgbaar in twee bereiken: 0 – 12 mg/l N en 0 – 50 mg/l N.

Nitraat

Nitraat (NO3) is van nature aanwezig in natuurlijke wateren, drinkwater en afvalwater. Nitraatverbindingen komen in de watertoevoer door de afbraak van vegetatie, het gebruik van kunstmest en door de oxidatie van stikstofverbindingen in afvalwater-effluent en industrieel afvalwater.

De Cuvettest Nitraat biedt een eenvoudige manier om het nitraat-niveau te meten met een bereik van 0 – 30 mg/l N (0 – 150 mg/l NO3).

Fosfaat

Fosfaat (PO4) wordt weel gebruikt in reinigingsmiddelen, levensmiddelenverwerking en in de industriële waterbehandeling. Fosfaten kunnen dan ook op meerdere manieren in het water terechtkomen.

Ondanks het feit dat fosfaten over het algemeen niet als gevaarlijk voor menselijke consumptie worden beschouwd, hebben ze een complexe werking op het milieu. In het bijzonder worden fosfaten geassocieerd met de eutrofiëring van water en met ongewenste plantengroei in meren en rivieren. Testen op fosfaten is een belangrijke controle van natuurlijke wateren en drinkwater.

De Cuvettest Fosfaat biedt een simpele methode om te testen op het niveau orthofosfaten, met een bereik van 0 – 12 mg/l P (0 – 36 mg/l PO4).

Fosfor

Het totale fosforgehalte is samengesteld uit orthofosfaten, polyfosfaten en organische fosforverbindingen. Ortho- en polyfosfaten worden veel gebruikt in was- en reinigingsmiddelen. Ook in de levensmiddelenverwerking en de industriële waterbehandeling worden veel fosfaten gebruikt. Fosfor kan dan ook op meerdere manieren in het water terechtkomen. Het is belangrijk om het fosforgehalte goed in de gaten te houden.

De Cuvettest Fosfor is eenvoudige procedure, die bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt een zuur persulfaat toegevoegd om de polyfosfaten en organische fosforverbindingen af te breken en deze om te zetten in orthofosfaat. Daarna wordt het totale gehalte orthofosfaat gemeten en omgerekend naar het fosforgehalte. Het bereik van deze test is 0 – 12 mg/l P.

Stikstof

Het totale stikstofgehalte is samengesteld uit nitraat, nitriet, ammonium en organische stikstofverbindingen. Het reguleren van het stikstofgehalte is van groot belang voor de waterbehandeling.

De Cuvettest Stikstof is een eenvoudige procedure, die bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt een basisch persulfaat toegevoegd om stikstofverbindingen om te zetten in nitraat. Vervolgens wordt een nitraattest uitgevoerd em het resultaat daarvan wordt omgerekend in het stikstofgehalte. Het bereik van deze test is 0 – 30 mg/l N.

Metalen

Door toenemende wetgeving vanuit de Europese Unie wordt het steeds belangrijker om afvalwater te testen voordat het afgevoerd wordt. De Palintest Cuvettesten bieden een eenvoudige, kostenbesparende en professionele manier om dit te bereiken. De cuvettests zijn verkrijgbaar voor de volgende metalen:

 • Koper, bereik: 0 – 20 mg/l
 • Nikkel, bereik: 0 – 20 mg/l
 • IJzer, bereik: 0 – 25 mg/l
 • Zink, bereik: 0 – 7 mg/l en 0 – 35 mg/l
 • Totaal chroom, bereik: 0 – 10 mg/l
 • Chroom (VI), bereik: 0 – 10 mg/l

Chemical Oxygen Demand (COD)

COD is een vitale test voor de kwaliteitsbewaking van effluent en afvalwater. De Cuvettest COD biedt een eenvoudige en praktische manier om de COD te bepalen. De test is verkrijgbaar in vijf bereiken: 150 mg/l, 400 mg/l, 1.000 mg/l, 2.000 mg/l en 20.000 mg/l.

De test is verkrijgbaar in vier types:

 • Mercury Free: zonder kwik, aanbevolen voor het dagelijks gebruik
 • M: een formule met kwik-II-sulfaat, ontwikkeld voor standaardprocedures waar interferentie door een beperkte hoeveelheid chloor onderdrukt moet worden
 • 2M: voor het gebruik met grote hoeveelheden chloor
 • M/C: voor het gebruik met andere merken fotometers; deze test is verkrijgbaar in drie bereiken (150 mg/l, 1.500 mg/l en 15.000 mg/l)
Titel
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest, PTH041 16 augustus 2016
Cuvettest, PTH041 16 augustus 2016
Cuvettest, PTH041 16 augustus 2016
Cuvettest, PTH041 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
Cuvettest 16 augustus 2016
  << terug naar producten