Membraanbedekte totaal-chloor-sensor

Amperometrische, membraan-bedekte sensor voor inbouw in doorstroomarmatuur type OCA250.

  • Minimale doorstroomsnelheid bij inbouw in OCA250: 30 l/h, maximaal 100l/h
  • Optimale doorstroomsnelheid: 40 – 60 l/h
  • Nulpunts-kalibratie alleen nodig bij het meten van zeer lage concentraties
  • Gebruiksklaar na een polarisatietijd van 24 uur, na verwisselen membraan en elektrolyt 1 tot 6 uur
  • Membraan is eenvoudig te vervangen
  • Kalibratiecyclus is ongeveer eens in de 1 tot 4 maanden, onder stabiele meetcondities
  • Maximale druk 1 bar
<< terug naar producten