Opties

Optioneel verkrijgbare modules


1. Automatische cellenreiniging

De besturing van de slangenpomp, die wordt gebruikt voor het benodigde zwavelzuur, is geïntegreerd in het systeem en kan worden bediend via het systeemdisplay. Het celreinigingsproces wordt volledig verwerkt en bewaakt via de PLC-besturing.


2. Proportionele aansturing

Met de proportionele aanstuurmodule kan het systeemvermogen traploos worden geregeld via een signaal van 4 tot 20 mA.


3. Meerdere baden

De Swiss D&W Tech-besturing bewaakt maximaal 5 watercircuits en kan worden gebruikt voor systemen vanaf SDWT-250.
Besturing: max. 10 elektrische kleppen, aandrijfwaterpomp en de elektrolyse-installatie
Weergave: chloor- en pH-waarde, doseertijd, systeemcapaciteit, hardwarestatusrapport
Bediening: 7-inch touchscreen van de elektrolyse-installatie


4. Voorraadtank

De activering van de (ter plaatse) gemonteerde niveausensoren van de opslagtank regelen het in- en uitschakelen van het systeem en het niveau in de opslagtank. Standaard worden 4 sensoren bewaakt (lekkage, max alarm, productie uit en aan). Zowel op het systeemdisplay als via het verzamelalarm wordt de alarmmelding doorgestuurd naar de meet- en regeltechniek.

<< terug naar producten