pH en redoxpotentiaal metingen

De pH- of redoxpotentiaal-meetapparatuur bestaat uit een sensor, meetkabel, armatuur en meetversterker. De keuze van deze componenten wordt bepaald door uw applicatie en de eisen die u aan de meting stelt. Daarnaast is het van belang dat u de juiste kalibratie- en controlemiddelen daarbij uitzoekt. Wij adviseren u daar graag in.