Membraanbedekte vrij-chloor-sensoren

Amperometrische, membraan-bedekte sensoren voor inbouw in doorstroomarmatuur type OCA250.

  • Minimale doorstroomsnelheid bij inbouw in OCA250: 30 l/h
  • Meting nagenoeg onafhankelijk van doorstroomsnelheid
  • Geen nulpunts-kalibratie nodig; dit betekent geen actief koolfilter zoals bij open chloormeetcellen
  • Meting wordt niet beïnvloed door wisselende geleidbaarheid van het medium
  • De OCS140 sensor is gebruiksklaar na een polarisatietijd van 30 tot 60 minuten; voor de OCS141 is dit 45 tot 90 minuten
  • Membraan is eenvoudig te vervangen
  • Kalibratiecyclus is ongeveer eens in de 1 tot 4 maanden, onder stabiele meetcondities
  • Maximale druk: 1 bar
Titel
(EN) Calibration manual
 1 file(s)  98 downloads
Poolpac II 10 augustus 2016 Downloaden
(EN) Calibration quick guide
 1 file(s)  52 downloads
Poolpac II 24 januari 2017 Downloaden
(EN) Flyer
 1 file(s)  52 downloads
Poolpac II 7 maart 2017 Download
(NL) Aanpassen setpoint en XP-band
 1 file(s)  147 downloads
Poolpac II 4 november 2016 Downloaden
(NL) Aansluiten paddlewheel flowsensor op Poolpac II
 1 file(s)  46 downloads
Poolpac II, DS220 paddlewheel 4 april 2018 Downloaden
(NL) Achtergrondinformatie
 1 file(s)  152 downloads
Poolpac II 24 januari 2017 Downloaden
(NL) Handleiding
 1 file(s)  316 downloads
Poolpac II 10 augustus 2016 Downloaden
(NL) Inschakelen zwart-wit regeling
 1 file(s)  57 downloads
Poolpac II 24 januari 2017 Downloaden
(NL) Kalibratie snelkaart
 1 file(s)  187 downloads
Poolpac II 16 mei 2017 Downloaden
(NL) Membraan en elektrolyt vervangen
 1 file(s)  294 downloads
Poolpac, Poolpac II, OCS14x 11 januari 2017 Downloaden
(NL) Onderdelen doorstroomarmatuur
 1 file(s)  255 downloads
Poolpac, Poolpac II 10 augustus 2016 Downloaden
(NL) Uit- en inschakelen limietschakeling
 1 file(s)  81 downloads
Poolpac II 17 november 2016 Downloaden
(NL) Winterklaar maken Poolpac II
 1 file(s)  12 downloads
Poolpac II 25 september 2018 Downloaden
<< terug naar producten