Membraanbedekte vrij-chloor-sensoren

Amperometrische, membraan-bedekte sensoren voor inbouw in doorstroomarmatuur type OCA250.

  • Minimale doorstroomsnelheid bij inbouw in OCA250: 30 l/h
  • Meting nagenoeg onafhankelijk van doorstroomsnelheid
  • Geen nulpunts-kalibratie nodig; dit betekent geen actief koolfilter zoals bij open chloormeetcellen
  • Meting wordt niet beïnvloed door wisselende geleidbaarheid van het medium
  • De OCS140 sensor is gebruiksklaar na een polarisatietijd van 30 tot 60 minuten; voor de OCS141 is dit 45 tot 90 minuten
  • Membraan is eenvoudig te vervangen
  • Kalibratiecyclus is ongeveer eens in de 1 tot 4 maanden, onder stabiele meetcondities
  • Maximale druk: 1 bar
Titel
(DE) Anleitung
 1 file(s)  18 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
(EN) Manual
 1 file(s)  56 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
(FR) Mode d’Emploi
 1 file(s)  23 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
(NL) Handleiding
 1 file(s)  586 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
(NL) Handleiding software
 1 file(s)  115 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
(NL) Membraan en elektrolyt vervangen
 1 file(s)  271 downloads
Poolpac, Poolpac II, OCS14x 11 januari 2017 Downloaden
(NL) Onderdelen doorstroomarmatuur
 1 file(s)  242 downloads
Poolpac, Poolpac II 10 augustus 2016 Downloaden
(NL) Verkorte handleiding
 1 file(s)  199 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
(NL) Winterklaar maken Poolregelaar
 1 file(s)  121 downloads
Poolpac 9 augustus 2016 Downloaden
<< terug naar producten